Tarımda Su Tasarrufu Yapay Zeka Teknolojileriyle Mümkün - MyNet
Tarımda Su Tasarrufu Yapay Zeka Teknolojileriyle Mümkün - MyNet

Suya yönelik ihtiyacın artışının en önemli nedenlerinden birisi  bulunduğumuz coğrafyada küresel ısınmanın ve toprakların  çoraklaşmasının olumsuz etkileri olarak görülüyor. SmartMole's  kurucusu Ziraat Yüksek Mühendisi A.Ömer Yuluğ'a göre, 2025-2040  yılları arasında nüfusun artış hızı, göç, küresel ısınma, yanında, yer  altı sularının özellikle aşırı kimyasal, gübre ve sulamayla yaşadığı  kirlilik yüzünden, su fakirliği çekilebilir. Ancak doğa kanunlarıyla  uyumlu siber fiziksel teknolojilerle tarımda su tasarrufu sağlamak  mümkün.


    Siber fiziksel teknolojileri ile tarımda ve peyzajda çiftçinin  üretim gözü olarak %50'den fazla su ve gübre tasarrufu sağlayan SmartMole's kurucusu Ziraat Yüksek Mühendisi A.Ömer Yuluğ,  DSİ  verilerine göre, Türkiye'nin yıllık 94 Milyar m3 kullanılabilir yüzey  suyu olduğunu ve yıllık çekilebilen yer altı su kaynağının ise 18  milyar m3 olduğunu belirtti. Toplamda 112 milyar m3 kullanılabilir su  potansiyelinin olduğunu da vurgulayan Yuluğ, Türkiye'deki su  sıkıntısına ve su kullanım alanlarında nasıl tasarruf edilebileceğine  değindi.112 milyar m3 suyun 44 milyar m3'ü sulama amaçlı kullanılmakta.


Türkiye'de kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı 2000  yılında 1652 m3, 2009 yılında 1544 m3, 2020 yılında ise 1346 m3 oldu.


Kişi başına yıllık su tüketimi 1000 m3'ten az olan ülkeler su fakiri  olarak kabul ediliyor. 2025-2040 yılları arasında nüfusun artış hızı,  göç, küresel ısınma, temiz su kaynaklarının tükeniş hızı yanında, yer  altı sularının özellikle aşırı kimyasal, gübre ve sulamayla yaşadığı  kirlilik yüzünden, su fakirliği çekilebileceğini ve gıda  yeterliliğinin de risk altında olacağı sinyalleri önemsenmeli. Suyun %73'ünün tarımda kullanılması sürdürülmemeli.


 Damla sulama yönteminin yüzey sulama randımanında çalıştırılma  probleminin tüm dünyada devam ettiğini belirten Yuluğ  "Sulama  yöntemini değiştirmek yeterli değildir. Bu fiziki yapının canlının su  ihtiyaçlarına, mikroklimaya, iklime, vejetatif döneme, toprak ve bitki  sağlığına, suyun ve enerjinin verimli kullanımına vb. hizmet  edilebilmesi için mutlaka doğa ile uyumlu yönetim teknolojilerine  ihtiyacı vardır." dedi.


Akıllı sulama teknolojileriyle, bitkinin etkili kök bölgesi altına  suyun, gübrenin kaçmasının engellemesi ve gerçek zamanlı olarak sulama  sistemlerinin yönetilmesinin mümkün olduğunu belirten Yuluğ  "İnsansal  hatalardan kurtulmalıyız. Bunun yolu konunun uzmanı insanlardan feyz  alabilen doğa kanunlarıyla uyumlu bilinmeyene dair paradigmalar  üretebilen yapay zeka destekli siber fiziksel Tarım 5.0  teknolojilerinin yaygınlaşmasıdır.


Bitkilerini gelişim periodlarında oluşan farklı su ihtiyaçlarını  çiftçi koşullarında doğru tespit edip karşılarken o sulama yönteminden  bilimsel olarak beklenen tasarrufun fazlasını verim kaybına sebebiyet  vermeden yaptırabiliyor. Bilimsel hedefler ile çiftçinin  gerçekleştirmekte olduğu su, gübre, işçilik, kimyasal kullanımı  arasındaki doğayı kirleten ve çiftçiye zarar ettiren kısmını SmartMole's yok ediyor. İnsansal hataları elimine ederek doğa  kanunları çerçevesinde olması gerekeni yapmakta çiftçinin  göremediklerini görmelerini ve eğitilmelerini sağlayarak başarılı  olabiliyoruz.
   

Diğer yandan toprakta bulunan bio-çeşitliliğin korunmasına  teknolojimiz destek veriyor. Etkili kök bölgesinin dünyada ilk defa  tanımlayabilmemiz ile bu bölgedeki bakteri ve mikroorganizmaların  korunması ve arttırılmasında onarıcı tarım enstrümanlarının  kullanımını destekliyoruz. Yerli ve milli SmartMole's tarım 5.0 sensör  ve su yönetimi teknoloji ekolü dünyada bir ilktir. Doğa kanunları ile %100 uyumludur. Bu ürünü geliştirdik, onu talep ederek doğaya,  işletmelerine fayda sağlamak ise çiftçilere ve yerel idarelere düşen  görevdir" şeklinde görüşlerini belirtti.