SmartMole's siber fiziksel teknolojileri tarımda ve peyzajda %50'den fazla su, gübre tasarrufu sağlıyor

Türkiye, Aralık 2020'den bu yana artan kuraklık riski ile karşı  karşıya. Yağışların azalmasıyla başlayan meteorolojik kuraklık,  tarımsal ve hidrolojik kuraklığa da dönüşüyor. Türkiye ve Dünya'nın  dört bir yanında tehlike sinyalleri veren su ve çölleşen toprakları  korumak için SmartMole's siber fiziksel teknolojileri tarımda ve  peyzajda %50'den fazla su, gübre tasarrufu sağlayarak sürdürülebilir  tarım için umut oluyor.

SmartMole's markası yaratıcısı ve buluşların sahibi Ziraat Yüksek Mühendisi A.Ömer Yuluğ, "Yanlış sulama, gübre, gereksiz pulluk ve  kimyasal kullanımı nedeniyle yılda 24 milyar ton toprak sonsuza kadar  kaybediliyor. Topraktaki bakteri ve mikroorganizmaların yok edilmesi  toprağın ölmesi anlamına geliyor ki, bir şeyin sürdürülebilir olması  için yaşaması gerekiyor. Basınçlı sulama sistemlerinde gübrenin yüzde
75'i, suyun %54'ü ve hatta fazlası boşa gidiyor" dedi.

Neden basınçlı sulama sistemlerine geçiş fayda sağlamıyor?

Basınçlı sulama yöntemine geçiş ancak teorik olarak tasarruf  ettirir. İşletme döneminde tasarrufun gerçekleşmesi ancak toprağın  altında olup biteni gerçek zamanlı gözlemleyerek vanaları yönetmekle  mümkündür. "Bitkinin etkili kök bölgesi nerede" sorusu önemli çünkü  sadece bu kısım sulanmalı. Toprakta sulama sırasında su ve gübre  etkili kök bölgesi sınırını geçmemeli. Fakat bu sınırı tarlada gören  ve bilen maalesef yok. Çiftçi nasıl tasarruf ederek doğru sulamayı  yapabilecek ve doğayı koruyabilecek? Bunları çiftçinin gerçek zamanlı  görebileceği bir teknoloji dünyada bugüne kadar geliştirilememişti.
SmartMole's ile çiftçilerin toprağın altındaki gözleri olabilen yüksek  teknoloji patentlenip, %97 oranında milli ve yerli olarak üretildi ve  çiftçinin hizmetine sunuldu. Artık çiftçiler kökü, suyu ve gübreyi  izleyebilerek sulama sistemlerini yönetebiliyorlar.

Tek bir merkezden park ve bahçelerin sulama sistemlerini  yönetebiliyoruz

Yuluğ, "Bu ciddi yatırım çiftçiler, belediye park ve bahçeleri  için geliştirildi. Geleceğimiz için doğayı korumak ve sürdürülebilir  tarıma destek olmak hedefimizdi. Bu sistemle tek bir merkezden,  seraların, tarlaların, park ve bahçelerin sulama sistemlerini  yönetebiliyoruz. Parçalı tarla ve parkların tek bir parçaymış gibi  verimli yönetimi ciddi işçilik tasarrufu da sağlıyor.

Suyun kapiller hareketini gerçek zamanlı ve üç boyutlu olarak  algılıyor

Siber fiziksel sistem donanım ve bulut tabanlı yapay zeka  yazılımından oluşuyor. En önemli kazanımı dünyada başka örneği olmayan  toprak profilinde suyun kapiller hareketini gerçek zamanlı ve üç  boyutlu olarak algılayabilen kapiller hareket sensör modülüne
(SmartCapillarity) sahip olmasıdır. Bitkinin etkili kök bölgesini  tespit eden SmartRoot (Akıllı kök) modülü ile de entegre çalıştığında  köklerin yerinin tespit edilmesi ve sadece bu bölgenin sulanıp  gübrelenmesini gerçek zamanlı olarak izlemeyi sağlayan bu sensör  yapısı, kablosuz olarak robot merkez ile haberleşir. Robot merkez  sensör verilerini bulutta bulunan yapay zekaya iletir. Yapay zeka  ürettiği paradigmalar ile vana guruplarını yönetir ya da manuel  yönlendirmeyi kullanıcıya gerçek zamanlı olarak iletir.

Kök ve suyun gerçek zamanlı olarak konumlarını bildiren röntgen cihazı

SmartMole's ile bitkinin kökünün nerede olduğu ya da nereye kadar  gelişmesinin istenildiği sensörler ile izlenebilmekte ve  yönetebilmekte. Kökü özellikle suyu emen kılcal kısımları istenen  bölgede yoğunlaştırarak imar edilebiliyor. Kökler doğa kanunları  gereği suya yürür. Suyu toprak profilinde gözlemleyerek etkin dağıtmak  sağlıklı, geniş hacimli köklerin ve bitkilerin gelişmesi anlamına  geliyor, bu durum girdi maliyetlerini düşürerek verimi artırıyor.