SmartMoisture toprak nem sensörü projeye özel boyut ve şekilde butik olarak üretilmekte ve yapay zeka ile analiz imkanı vermektedir.
Toprağın hacimsel su içeriğini (VWC), kapasitans / frekans alanı teknolojisi kullanarak zeminin dielektrik sabitini ölçerek belirler. SmartMoisture 100 MHz ve üzerindeki frekanslarda kullanılmaktadır. Bu nedenle tuzluluk ve dokusal etkileri minimize ederek ve donanımsal olarak çeşitli topraklardaki ölçümlerin doğruluğunu arttırmaktadır. SmartMoisture yerleştirildiği bölgede firmamızca yapay zeka teknolojisi kullanılarak kalibre edilmekte ve sulama sistemlerinin yönetimi sağlanabilmektedir.
SmartMoisture özel boyut ve şekilde bilimsel denemeler, park ve bahçeler, golf sahaları ve tarımsal alanlar gibi farklı sorunları çözebilecek şekilde firmamızca üretilmekte ve yönetilmektedir.
Etüt yapılacak bölgelere yerleştirilen ilgili teknolojilerimizin donanımlarından gelen verilerin proje öncesinde yapay zeka ile yorumlanarak yapılacak projelerde doğruluk oranı arttırılmaktadır.